STYRELSE & KONTAKT

STYRELSE & KONTAKT


Styrelsen för Baltora VA Samfällighetsförening


Ordförande: Sten Planebo 073-5730875

Sekreterare: Klas Nylén 070-3210537

Ekonomiansvarig: Ekonomi Roslagen, Alexandra Wolk, 0176-22 45 50, alexandra@ekonomiroslagen.se

Ledamot: Peter Stackelberg 070-763 20 20

Ledamot: Clary Eriksson 070-6684941

Suppleant: Liz Gauffin

Suppleant: Benny Nilsson

 

Email: baltoravatten@gmail.com

Postadress: Baltora VA-förening, c/o Sten Planebo, Nötviksvägen 3, 76198 Norrtälje


Webbsida: Susanna Tsoumani