AKTUELLT


VÄLKOMMEN TILL  VA-SAMFÄLLIGHETEN FÖR  BALTORA, BRANTBACKEN

SAMT NÖTVIKEN!


Här hittar du information om allt som rör VA-Samfälligheten.

Saknar du någon information vänligen kontakta webbansvarig.AKTUELLT VA-FÖRENINGENVA-FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 2023

Kallelse och dagordning hittar du HÄR

Årsredovisningen hittar du HÄR

Budget 2023 hittar du HÄR

Årsmötesprotokoll 2023 hitta du HÄRVarför har jag debiterats vattenförbrukning trots att vi inte varit i huset?

HÄR kan du läsa mer om varför du/ni debiterats vattenförbrukning trots att du/ni inte varit huset.VATTENLÄCKAGE I FLERTALET HUS I OMRÅDET

Bästa grannar i vår VA-förening! 

Tyvärr måste VA-föreningen berätta att det har inträffat flera vattenskador i området. Under julhelgen har vi hittills upptäckt tre pågående vattenläckor i bostäder i området. Det är ordentliga läckor som upptäckts av att det rinner stora mängder vatten från husen ut på tomt och mark. Orsakerna kan vi bara spekulera i men det är inte otänkbart att det är otillräcklig värme i kombination med den senaste köldknäppen på minus 18 - 20 grader som frös sönder såväl rör som vattenmätare.

Från föreningen sida vill vi påminna om att stänga av inkommande vatten och att ha underhållsvärme inkopplad samt att om vattenmätaren sitter i ett köksskåpeller liknande stängtutrymme, ha skåpsdörrarna öppna. Och när ni är ute och ser till ert hus, titta gärna till grannens hus också.

Vi är även tacksamma om ni uppdaterar styrelsen på ifall ni byter emailadress eller telefon/mobilnummer. Då blir det lättare att nås ifall något oförutsett inträffar.


Bästa hälsningar

Baltora VA-förening

StyrelsenPROTOKOLL VA-FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Protokoll från VA-föreningens årsstämma den 23 oktober finns HÄR.


INFORMATION ANGÅENDE RUTIN VID KLAGOMÅL PÅ UPPMÄTT VATTENFÖRBRUKNING

Om du som fastighetsägare anser att det är fel på mätaren i din fastighet och om du vill att mätaren skall skickas in på provning, så finns det en rutin för detta. Vänligen läs instruktionen HÄR.


Vänligen även notera att om mätaren inte påvisar något fel så får fastighetsägaren stå för kostnaden. Skulle det vara ett fel på mätaren står Brunata (tidigare Minol) för kostnaden för ny mätare, montage och provning.INFORMATION BETRÄFFANDE KOMMUNALTEKNIKS AVLOPPSPUMPAR 

Till samtliga medlemmar i Baltora VA-samfällighet som har kopplat in vatten och avlopp. 

 

Generellt gäller att inte spola ner fett i systemet och att endast använda toalettpapper. Bomullspinnar mm ska inte spolas ner då de kan förorsaka stopp eller skador på pumpen.

 

Fritidsboende som stänger av systemet på hösten och öppnar igen först på våren bör enligt Kommunalteknik vidta följande åtgärd.

Spola ur systemet med 2-300 liter vatten innan ni stänger. Risken är annars att det ligger kvar fekalier mm i avloppsbrunnen och med tiden bildas det en gas som fräter på givarna i pumpen. Normalt ventileras denna gas ut vid användning av systemet men vid stillastående en längre tid kan den ventilation som finns vara otillräcklig.

 

Vid normal användning kan det vara bra att skölja disken med varmvatten någon gång då och då.VID LÄCKAGE  FRÅN AVLOPPSPUMPEN

Under hösten har det inträffat att några fastigheter råkat ut för läckage från avloppspumpen. Efter att Skandinavisk Kommunalteknik har kontrollerat några brunnar vet vi följande:

 

De brunnar som har haft problem är s.k. kapade brunnar. D.v.s de som står inomhus i källaren eller utomhus med en liten isolerad byggnad som skydd. Stora nergrävda brunnar är inte berörda.


Under locket sitter en orange koppling som monterats med 2 st slangklämmor. Är klämmorna inte rätt monterade, eller inte hårt åtdragna, kan de försvagas då det uppstår små vibrationer när pumpen startas. Detta står tydligt  angivet i Kommunaltekniks instruktioner. Felet kan uppkomma flera år efter installationen. Om felet uppstår tag kontakt med företaget som utfört installationen, hänvisa till den inspektion som utförts enligt ovan. En bra förebyggande åtgärd kan vara att provdra slangklämmorna en extra gång.NY SERVICELEVERANTÖR FÖR AVLOPPSPUMPEN

Vid eventuella problem, kontakta: 


Skandinavisk Kommunalteknik

Serviceavdelningen

Reprovägen 5, 183 14 Täby  

Tel +46 (0)8-544 407 90

Webbsida hittar du HÄRFÖRTYDLIGANDE ANG. AVLOPPSPUMP FÖR DET KOMMUNALA VATTNET

Du som ska installera avloppspump och ansluta den till vår VA-anläggning måste använda en LPS-pump från Skandinavisk Kommunalteknik. Du eller din entreprenör beställer själv pumpen per telefon 08-544 407 90 och uppger att du tillhör Baltora VA-samfällighetsförening. Det är inte tillåtet att använda pump av annat fabrikat på grund av risk för driftstörningar.FAKTUROR

VA-föreningen har en ny redovisningsbyrå från 1 september 2020 - Uppdaterad information* 

VA-föreningen har nu från och med den 1 september bytt redovisningsbyrå. Ny byrå är Ekonomi Roslagen här i Norrtälje. Kontaktperson Alexandra Wolk.

 

Observera att det är nytt bankgiro. E-faktura är inte längre möjlig och de som vill betala via autogiro kontaktar sin bank.

*För att minimera portokostnaden för föreningen uppmanar vi alla att registrera sin e-postadress hos Ekonomi Roslagen (om man inte valt att betala via autogiro). Du kommer då fortsättningsvis att få dina avier per e-post istället.


*Klicka HÄR för att läsa om hur du går tillväga för att logga in och uppdatera dina uppgifter hos Ekonomi Roslagen.

 

DKRs hemsida är nersläckt och vi får en ny medlemsportal på

https://ekonomiroslagen.realportal.nu

 

Frågor om bytet kan ställas till Alexandra Wolk på tel 0176-22 45 50  eller 

E-postadress: alexandra@ekonomiroslagen.se


 

Copyright:

Alla bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se är upphovsrättsskyddat och ägs av styrelsen för Baltora VA-Samfällighetsförening. Bilder, filer och övrigt material på www.baltorava.se får inte användas på något sätt utan att styrelsen för Baltora VA-Samfällighet har givit sitt medgivande.